CSRD for SMVer

Som SMV er det vigtigt at afklare i hvilken grad CSRD-direktivet om bæredygtighedsrapportering vil berøre jer og hvordan I tager action.
For de store virksomheder vil de nye rapporteringskrav blive lovpligtige og de vil være tvunget til sende kravene videre ned gennem værdikæden fx til jer. Leverandører som ikke kan levere kritiske data vil blive fravalgt.

God bæredygtighedsrapportering er samtidig en hjørnesten i en effektiv bæredygtighedsstrategi, så i stedet for at se CSRD som en risiko eller irriterende ekstraarbejde, skal I se det som en mulighed!

Hvad bør din virksomhed gøre?

1. Afklar hvor I er i dag
– Har I nogen form for bæredygtighedsrapportering at bygge videre på?
– Opleves der allerede krav og forventninger (internt/eksternt)?
– Hvilke kompetencer og ressourcer har I til rådighed?

2. Afklar hvor I skal hen
– Hvilke krav forventer I at skulle leve op til (internt/eksternt)?
– Hvor ligger de kommercielle muligheder?
– Hvad skal prioriteres?

Metode: fx GAP-analyse og væsentlighedsanalyse.

3. Planlæg hvordan I kommer derhen
– Udvikl en roadmap eller handlingsplan
– Dokumenter procesbeskrivelser (dataindsamling, organisering mm.)

Dertil strategilægning hvis man vil udnytte CSRD-arbejdet, ikke blot til rapportering, men til at rykke forretningen i en mere bæredygtig retning.

Behov for hjælp eller sparring?

Kontakt mig på T: 22433597 eller M: kr@kaarerasmussen.com

Snoet ved
icon

2243 3597

icon

kr@kaarerasmussen.com

icon

Ryesgade 3B

DK-2200 Kbh. N

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.