Troværdig CO2-rapportering

Troværdig CO2-rapportering
Troværdig CO2-rapportering

Forstå Scope1, 2 og 3 på to minutter, samt hvordan I sikrer troværdig bæredygtighedskommunikation. 

Når man beregner sin virksomheds CO2-aftryk, kan man vælge at se på egne direkte udledninger. Men hvad med fx det aftryk jeres leverandører sætter og som ofte står for langt den største del af et produkts aftryk? Og hvad med den CO2-udledning der sker ifm. forbrænding o.lign., når jeres kunder skal bortskaffe produktet? Kender I reelt jeres værdikæde, når det kommer til bæredygtighed? Læs hvordan I griber problematikken an og sikrer troværdig kommunikation, så I undgår greenwashing og shitstorms. 

FORSTÅ SCOPE 1, 2 og 3
Når man beregner sin virksomheds eller produkts CO2-aftryk opdeler man typisk udledninger i Scope 1, 2 og 3, som er kategoriseringer af udledningsformer og kilder, der gør beregningerne mere konkrete og skaber større gennemsigtighed. Det er ikke alle virksomheder som vælger at tage Scope 2 eller/og 3 med, hvilket kan være et stort problem for troværdigheden af de resultater man melder ud. Det vender jeg tilbage til, men først en hurtig gennemgang af de tre kategorier. 

Scope 1: er direkte udledning fra kilder I selv ejer/har kontrollen over. Billedlig talt kan man sige, at det er kilder I har på egen grund, fx bilpark og anlæg til egen produktion af varme og energi.

Scope 2: er indirekte udledning fra energi og varme I ikke selv producerer. For langt størstedelen er der tale om el og fjernvarme som I forbruger, men som jo ofte er produceret langt fra virksomheden på et kraftværk. Det er altså jer der forbruger energien, men I er ikke selv i kontrol over hvordan den produceres og CO2-udledningen i den forbindelse.  

Scope 3: er alle andre indirekte udledninger fra kilder som I ikke selv er i kontrol over. Fx de udledninger jeres leverandører har ifm. med at producere og transportere komponenter til jer. Men det er reelt også de udledninger, der kan være ifm. brug og bortskaffelse af jeres produkter.  

KLASSISKE FÆLDER IFM. CO2-BEREGNING
Der er masser af fælder og fejlmuligheder ifm. med beregning af en virksomhedens CO2-aftryk. Sætter man 4 forskellige personer til at beregne aftrykket, vil de typisk nå fire forskellige resultater. En klassisk fælde er, at man nøjes med at se på virksomhedens direkte udledning (Scope 1). Argumentet er typisk at man dels vil starte med at feje for egen dør, dels at det er en kæmpe opgave at skulle dokumentere sine leverandørers aftryk – ofte kender de det ikke selv. Problemet ved at undlade Scope 2 og ikke mindst Scope 3 er, at det slet ikke er unormalt at 80-90% af udledningerne, netop ligger i de indirekte udledninger.
En anden klassisk fælde – som faktisk er værre – er ikke at dokumentere og argumentere tilstrækkeligt for, hvilke tal I benytter i beregningerne og hvorfor. Oplyser I fx kun direkte udledninger og får det til at fremstå som om det er det totale aftryk, samt ikke argumenterer for hvorfor I benytter de tal I benytter, så kommer I i bedste tilfælde i til at fremstå utroværdige, i værste fald som i ond tro. 

DOKUMENTATION OG GENNEMSIGTIGHED
Det gode råd ifm. med CO2-beregning og kommunikation af resultaterne er derfor at sikre dokumentation og gennemsigtighed. Dokumentér og lad det være tydeligt, hvordan I beregner virksomhedens aftryk, hvilke tal I benytter og hvilke tal I IKKE benytter. Beskriv også hvorfor I evt. undlader kilder og argumentér hvorfor. Undlader I fx Scope 3-beregninger, fordi det ikke er muligt at fremskaffe troværdige tal fra leverandører, så sig det som det er og giv evt. en indikation af, hvor stor en procentdel I regner med, at de indirekte udledninger står for. Mange har forståelse for, at det er svært at lave en detaljeret lifetime value-analyse af sine produkter inkl. kendskab til værdikæden fra vugge til grav (eller vugge). I kan så evt. opstille milestones for hvornår I forventer at være i stand til at tage de næste skridt.

KOM GODT I GANG
Et par gode råd kunne være:
– lav en oversigt over de kilder til CO2-udledning I kender (direkte og indirekte kilder)
– brug jeres varme- og energileverandører aktivt, de har ofte stor kompetence med at hjælpe med jeres Scope 2-tal
– indgå i konstruktiv dialog med jeres leverandører
– involvér jeres medarbejdere bredt
– få ekstern hjælp, der hvor I ikke selv har kompetencerne/ressourcerne

Kontakt mig på telefon 2243 3597 eller mail kr@kaarerasmussen.com