Proces for gennemførsel af projekter

– fra A til Z

Denne side beskriver de 4 faser, jeg anbefaler i et projekt. Projekter er lige så forskellige som virksomheder, så indholdet kan variere og aktiviteter undlades.

Faserne er:
1. Screening
2. Strategi
3. Implementering
4. Kommunikation & markedsføring

Nedenfor gennemgåes faserne overordnet én for én.


Fase 1: Screening

Formålet med Fase 1 er at:
1. Afklare hvilket niveau organisationen er på i forhold til bæredygtighed.
2. Identificere fokusområder som understøtter organisationens forretningsstrategi.
3. Prioritere indsatsområder.

Ofte er organisationen allerede i gang eller har en ide om, hvor man gerne vil hen. Processen giver typisk en rigtig god intern diskussion om, og afklaring af, hvor I er og gerne vil hen, samt hvordan I prioriterer ressourcerne bedst.

Metode
Screeningen foregår på en workshop eller via interviews. Jeg benytter Bæredygtighedshjulet (udviklet af EHHS), som er et værktøj hvor vi gennemgår en række spørgsmål, som afklarer hvilket “bæredygtighedsniveau” I er på, inden for 20 forskellige fokusområder. Bæredygtighedshjulet er god til dels at skabe en diskussion og afklaring, dels til at visualisere hvor I er på bæredygtighedsrejsen. Inden interviewet tilpasser jeg tilgangen til jeres branche.

Outputtene fra screeningen følges op med en relevansanalyse, hvor vi ser på hvad der er relevant for Jeres interessenter, holdt op mod hvad der har størt impact på miljøet og Jeres forretning. Relevansanalysen hjælper med at afklare hvilke fokusområder I bør prioritere og hvor organisationen og miljøet får mest for pengene.

Et værktøj til identificering af fokusområder, kan også være en gennemgang af FNs 17 verdensmål for bæredygtighed. De 17 verdensmål er så omfattende at en gennemgang og diskussion altid kan inspirere til et match mellem et eller flere punkter og virksomhedens værdier eller aktiviteter. Verdensmålene giver dog mere mening i strategifasen.

bæredygtighedshjulet
Bæredygtighedshjulet (EHHS)


Fase 2: Strategi

Formålet med Fase 2 er at:
strukturere vejen fra ønsket om at agere mere bæredygtigt, til at konkret eksekvere aktiviteterne for at nå målsætningerne.

Metode
Strategimodellen der benyttes, er UN Global Compact Management-modellen. Har man lidt kendskab til strategi-arbejde, vil man nok mene, at den ikke adskiller sig betydeligt fra mange andre strategi-modeller.

Trinene i modellen er (lettere tilpasset):
1. Sikre commitment og forankring (strategisk forankring blandt interessenterne, først og fremmest ledelsen).
2. Vurdér / analysér (muligheder, risici og impact).
3. Definér og planlæg (mål, politiker, aktiviteter og KPIer).
4. Implementer (eksekver på mål og aktiviteter)
5. Mål / Følg op (KPI-opfølgning)
6. Kommunikér / markedsfør (internt og eksternt)

Global compact management model
Global compact management model (Deloitte)


Fase 3: Implementering

Formålet med Fase 3 er at:
implementere strategien i organisationen. Det praktiske arbejde varierer efter den lagte strategi og tilgængelige ressourcer, men jeg tilbyder typisk nedenstående.

– Planlægning
– Roadmapping
– Projektledelse
– Interessentstyring
– Miljøledelse
– Eksekvering
– Opfølgning
– Rapportering
– Intern kommunikation
– Evaluering


Fase 4: Kommunikation & markedsføring

Formålet med Fase 4 er at:
1. sikre at medarbejderne tager de nye tiltag til sig.
2. udnytte de nye tiltag som et konkurrenceparameter.

Metode
Varierer igen fra organisation til organisation, men jeg arbejder med en 360 graders tilgang til marketing, som betyder, at man ser marketing-aktiviteterne i en sammenhæng. Fordelen ved den tilgang er udover at man sikrer den røde tråd, at man kan genbruge/versionere mange af kreativerne, og ressourceforbruget derfor er mindre. En marketing plan omhandler typisk.
1. Mål
2. Målgrupper
3. Budget
4. Konceptudvikling
5. Medie/kampagneplan
6. Produktion
7. Eksekvering
8. Opfølgning
9. Evaluering

Marketingmodel
Marketingmodel (Kåre M. Rasmussen)

Snoet ved
icon

2243 3597

icon

kr@kaarerasmussen.com

icon

Ryesgade 3B

DK-2200 Kbh. N

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.