Kom “nemt” i gang med bæredygtighed og grøn omstilling

Skal I som virksomhed i gang med at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling, er der rigtig mange steder at søge inspiration.
Et godt sted at starte er FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Målene beskæftiger sig med både de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed. Jeg har beskrevet verdensmålene og ideer til hvordan de kan benyttes her , så den del jeg vil bruge mest plads på her, er miljødelen – grøn omstilling i virksomheden. Det gør jeg fordi det er svært at kommunikere bæredygtighed troværdigt, hvis man ikke fejer for egen dør, og her er grøn omstilling et sted hvor man hurtigt kan blive meget konkret og begynde at gøre en forskel, som samtidig kan være med til at opbygge en kultur omkring bæredygtighed blandt medarbejderne, fordi de skal involveres.

I nedenstående giver jeg en kort gennemgang af Virksomhedsguidens ”Grøn og bæredygtig virksomhed”. Virksomhedsguiden hører under Erhvervsstyrelsen og guiden er et fint sted at starte med at finde inspiration, fordi den er simpelt opbygget og man kan se på et trin ad gangen.

Hvorfor Grøn omstilling?

Læser du dette, kender du nok allerede selv svaret det spørgsmål. På guiden bliver du yderligere bekræftet. Grøn omstilling – implementeret på rette måde – er:
1. Besparelser på energi, affald mm. til glæde for både for både virksomhedens økonomi og miljøet.
2. Imødekommelse af kunders forventninger til jeres klimaaftryk og miljøvenlige produkter.
3. Adgang til nye kundesegmenter og markeder (fx gennem innovation).
4. At være på forkant med kommende regulativer o.lign. fra staten og EU.

Altså et godt mix af besparelser, kommercielle muligheder og rettidig omhu og, hvis jeg må tilføje, det rette etiske fokus i forholde til en bæredygtig fremtid for os alle. Whats not to like?

Da mit fokus både er på at etablere bæredygtige initiativer og vaner OG kommunikere dem, opdeler jeg “rejsen” i 3 faser. Første fase hvor man agerer bæredygtigt og dermed starter med at opbygge troværdighed, anden fase hvor man ser på hvad, hvor og hvordan man vil kommunikere og tredje fase, hvor man eksekverer.

FASE 1. Etablér troværdighed

Med kompetencer på miljøledelse og markedsføring er min klare holdning, at først etablerer I troværdigheden som en bæredygtig partner, derefter kan I påbegynde kommunikations- og marketingindsatsen. Det er walk the talk, og sikring af at det I siger og sælger, rent faktisk er bæredygtigt. Greenwashing nej tak, det er skidt for miljøet og vil i de fleste tilfælde også være skidt for forretningen.

Det meste af Virksomhedsguidens råd ligger inden for netop Fase 1. Jeg beskriver dem blot kort her, og så kan I grave dybere på Virksomhedsguiden.

5 nemme skridt til en grønnere virksomhed
Afsnittet beskriver 5 veje til at mindske klimaaftrykket og er relevant både for service- og produktionsvirksomheder – mange af tiltagene kan man også tage til sig i den private husholdning. De 5 skridt er:

1. Skab gode energivaner
2. Skab grønnere medarbejderadfærd
3. Kortlæg og følg dit energiforbrug
4. Sænk dit energiforbrug
5. Forbedr, minimér og genbrug ressourcer

Når Virksomhedsguiden skriver ”nemme skridt” tør jeg godt sige, at det er en mild overdrivelse. Hvis de 5 skridt skal fremstå troværdige, skal virksomheden starte med at skabe et miljøoverblik. Det vil man typisk gøre gennem et miljøregnskab, hvor man kan sammenligne resultaterne over tid med fastsatte mål og KPI’er. Hvordan skal man ellers vide, om man har skabt en succes? Starten på denne proces er at afsætte menneskelige ressourcer til at komme igang. Derudover vil jeg anbefale at man får lavet et roadmap, som viser hvad man vil fokusere på og hvad de overordnede mål er. At det skal være forankret i topledelsen er en no-brainer. Til alt held, kan flere og flere topledere se, at det er den rette vej at gå. Også kommercielt.

Under denne fase hører også Virksomhedsguidens punkter Effektivisér din virksomheds energiforbrug, Energioptimér din bygning, Reducér spild af materialer,  Brug miljømærker og Kom godt fra start med en cirkulær forretningsmodel.
Flere af ovenstående er omfattende projekter i sig selv. Mit gennemgående mantra er identificér og prioritér fokusområder. Med mindre I har afsat mange ressourcer, kan man bare ikke det hele på én gang. Worst case risikerer virksomheden at gå død i projektet, som er blevet til projekterne, og det vinder ingen på, hverken virksomhed, forbrugere eller miljø. Derfor, få lavet et ambitiøst, men realistisk roadmap. Brug evt. SMART goals-tilgangen (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound).

I forhold til miljømærker og certificeringer er det værd at vide, at de typisk repræsenterer nogle standarder, at rigtig mange forbrugere ikke kender indholdet af mærkerne, samt at det ofte er ressourcekrævende at få disse mærker og certificeringer. Jeg råder ikke til, at man ikke skal få dem, blot at man igen får identificeret og prioriteret sine fokusområder. Mærkning kunne fx være et mål i År 2 på jeres roadmap, hvis det er for stor en mundfuld til at starte med. Apropos stor mundfuld er cirkulær forretningsmodel eller ikke noget der sker over night – men det er en god ide at forholde sig til og få inspiration (måske visioner) af, også i starten af rejsen. 

FASE 2. Formulér kommunikationsplatform

Med kommunikationsplatform mener jeg ikke system, men retningslinjer og guides for hvad, hvor, hvordan, hvornår og til hvem I vil kommunikere.
Virksomhedsguiden griber det lidt anderledes an, men stadig relevant – ”relevans” som jo altid bør være udgangspunktet for god kommunikation og markedsføring.
I guidens Kommunikér din grønne og bæredygtige indsats, beskrives bl.a. ”7 gode råd til kommunikation af din grønne og bæredygtige indsats”:

  • Vær åben og ærlig 
  • Fokusér på konkrete resultater
  • Brug eksempler og historier
  • Skab relevans i en større sammenhæng
  • Mål effekten
  • Får andre til at støtte dit budskab
  • Deltag i relevante klimainitiativer 

Flere af punkterne understøtter netop det, jeg har påpeget i Fase 1 ”Etablér troværdighed”.

Under kommunikation nævnes også CSR-rapport, som jeg også mener er et godt værktøj – men til andet end kommunikation… Som en klog kvinde sagde i en podcast (i hvert fald noget i stil med): ”de eneste der læser CSR-rapporter er andre CSR-folk, studerende og investorer / investeringsanalytikere”. Det sidste er i øvrigt rigtig interessant og opløftende, fordi det viser det kommercielle aspekt i bærdygtighed. I min verden er det desværre langt hen ad vejen netop det kommercielle aspekt, som kommer til at løfte bærdygtighedsagendaen til et niveau, hvor vi for alvor ser en forskel.

FASE 3 Eksekver markedsføringstiltag

Fase 3 er langt hen ad vejen kreativitet og klassisk marketingplanlægning/eksekvering, som jeg ikke vil tage jeres tid med her. Se evt. min model her.
Virksomhedsguiden bruger heller ikke meget plads på denne del, dog fremhæver de, meget fornuftigt, under afsnittet om kommunikation, at man skal være ekstra opmærksom på regler og etik, når det kommer til markedsføring af bæredygtighed. Ellers er er man ude i greenwashing, som du kan læse mere om her.
På den måde slutter det ringen i denne temaartikel:
1. Etabler troværdighed
2. Formuler kommunikationspaltform
3. Eksekver markedsføring

Snoet ved
icon

2243 3597

icon

kr@kaarerasmussen.com

icon

Ryesgade 3B

DK-2200 Kbh. N

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.