Staten har hvert år en række grønne puljer som bl.a. små og mellemstore virksomheder kan søge fra.
Jeg har hjulpet en række virksomheder med at gennemføre projekter, senest et omstillingsprojekt, hvor kunden fik tildelt 210.000 kr.
Hvis du ønsker at høre mere kan du kontakte mig på 2243 3597 eller kr@kaarerasmussen.com

Grønne puljer

SMV Grøn
Ansøgningsperiode: 24/1 – 18/2 2022
SMV grøn er opdelt i 2 vouchers. Voucher 1 (50.000 kr.) og Voucher 2 (150.000 kr).
Voucher 1 er tiltænkt virksomheder som skal i gang med den grønne omstilling, mens Voucher 2 er for virksomheder som allerede er i gang med, og har en plan for, den grønne omstilling. Begge douchers kan benyttes til rådgivning, investering og kompetenceløft.
Kontakt mig hvis I har spørgsmål.

Erhvervspuljen til energispareprojekter 2022
Åbner 5 gange i løbet af 2022 (4/1, 15/2, 29/3, 31/5 og 30/8).
Virksomheder kan søge op til 50% af investeringer til energispareprojekter.
Kriterier for at få bevilget tilskud er bredde. Eksempler er udskiftning af lyskilder til LED, skite kedel til varmepumpe, forbedring af klimaskærm og energioptimering af procesanlæg.
Kontakt mig hvis I har spørgsmål.

SMV Grøn – Tilskud til udvikling af ideer og planer
Deadline: 7/11-21(LUKKET)
Der er to puljer (Pulje 1: op til 50.000 kr. og Pulje 2: op til 150.000 kr.)
Pengene kan medfinansieres via egne timer.
Bemærk: det er EU-støtte hvilket betyder at der bl.a. er større krav til løbende afrapportering og at refusionsperioden er forholdsvis lang.
Læs mere her eller kontakt mig for en uforpligtende snak om hjælp til ansøgning og/eller projekt på T: 2243 3597 eller kr@kaarerasmussen.com 


Energistyrelsen – Tilskud til energibesparelser
Energistyrelsen åbner løbende for tilskud til energieffektiviseringsprojekter. I 2021 er sidste mulighed for at søge fra d. 17/8 til 14/9, hvor I kan få tilskud på 40-50% hvis I er en SMV-virksomhed. I denne omgang er der 450 mio. kr. i puljen, så mulighederne for tilsagn er gode, hvis man har et godt projekt. Stort set alle private virksomheder kan søge.

Fokus er at understøtte målet om en 70% reducering af CO2-udledningen inden 2030, så udover at det kan være sundt for økonomien, bidrager I også på klimafronten. Er I en produktionsvirksomhed er der sikkert nogle større ting man kan gå i gang med ifm. fx kedel, varmepumper, ventilation osv. men noget så simpelt som skift til LED-belysning i kontorlokaler er også oplagt, så hold jer ikke tilbage, selv om I ikke er en produktionsvirksomhed. Gør en forskel for klimaet, samtidig med at I gør jeres økonomichef glad 🙂
Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside eller kontakt mig for en uforpligtende snak om hjælp til ansøgning og/eller projekt på T: 22433597 eller kr@kaarerasmussen.com 

SMV Digital
SMV Digital åbner 4 gange årligt for tilskud til digital og grøn omstilling. Små og mellemstore virksomheder kan søge om 25-100.000 kr. Virksomheden skal medfinansiere samme beløb, men kan finansiere beløbet i arbejdstimer.
Beløbet kan benyttes til ressourceoptimering, grønproduktudvikling eller grøn forretningsudvikling.
Jeg har med succes hjulpet en række kunder, med at få puljemidler fra SMV Digital.
Kontakt mig for hjælp, rådgivning og projektgennemførelse eller ansøg selv på smvdigital.dk når puljerne åbner. Ordningen kører 2021 ud.

Omstillingspuljen
Omstillingspuljen er en stor pulje skabt med det formål at få virksomheder igang igen efter COVID-19. Puljen er åbner med mellemrum. Som titlen lyder, er der tale om tilskud til reelle omstillingsprojekter. Seneste har jeg hjulpet en virksomhed med at få 210.00 kr. til et nyt projekt der understøtter grøn omstilling og et helt nyt ben til forretningen.

Puljen er pt lukket, men jeg forventer, at den åbner igen.

Pulje til branchernes arbejde med samfundsansvar og verdensmålene
PULJEN ER LUKKET FOR NU Indtil 3/9-20 er der denne spændende pulje, hvor brancheorganisationer og lignende kunne søge fra 100 til 500.000 kr.
Puljens formål er bl.a. at bidrage til, at SMV’er arbejder målrettet og strategisk med samfundsansvar og verdensmålene. Tilskud ydes til de nødvendige omkostninger for at udvikle og implementere brancheorienterede strategier og vejledninger samt aktiviteter, der understøtter formålet.

Konkret betyder det, at man som brancheorganisation over 6 mdr. fra godkendelse har mulighed for at formulere strategier og udvikle værktøjer, som kan gøre det nemmere for SMV-virksomheder at komme godt i gang med at arbejde med bæredygtighed, uden at det skal tage for meget tid fra en i forvejen travl hverdag.

Tovholder på ansøgning og projektgennemførsel
Jeg hjælper i første omgang med at formulere jeres ansøgning, så chancen for at opnå tilskud er optimal. Hvis ansøgningen godkendes, arbejder jer gerne videre som fx tovholder på projektet. Yderligere holder jeg styr på at Erhvervsstyrelsens retningslinjer og kriterier for at udbetaling overholdes, lige som jeg sørger for rapportering og evaluering. Hvor snittet er i forhold til min rolle aftales inden.

Interesseret i en uforpligtende snak om puljer eller andet?
Kontakt mig på telefon 2243 3597 eller kr@kaarerasmussen.com

Snoet ved
icon

2243 3597

icon

kr@kaarerasmussen.com

icon

Ryesgade 3B

DK-2200 Kbh. N

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.