Bæredygtighed i andels-bestyrelserne

Andels- og ejerboligforeninger fylder en massiv del af Københavns boligmasse og afsætter dermed et markant CO2-aftryk.
Sammen med entreprenørvirksomheden Brdr. Lauridsen har jeg det seneste års tid arbejdet med temaet bæredygtig renovering af andelsboligforeninger, herunder hvad der kan få boligforeninger til at vælge bæredygtig renovering frem for konventionel renovering. I den forbindelse har jeg talt med ca. 150 bestyrelsesformænd og fælles for næsten alle er, at de stort set intet kendskab har til bæredygtig renovering.
Derudover er der en udbredt opfattelse af, at “bæredygtigt” er lig “dyrt”, hvilket ikke behøver være tilfældet, ligesom der også kan være andre fordele som fx. bedre indeklima og billigere finansiering.

Portal til kompetenceudvikling
På baggrund af vores learnings har Brdr. Lauridsen ønsket at finde en vej til at hæve bestyrelsernes kompetencer indenfor bæredygtig renovering, vedligehold og drift af ejendommene. De kommende 6 mdr. (til juli 2022) vil vi derfor udarbejde en rapport som bl.a. munder ud i en behovs- og kravspecifikation til en portal til udvikling af boligbestyrelsers bæredygtighedskompetencer. I processen vil vi bl.a. afklare tekniske løsningsmuligheder, læringsværktøjer og -stile, hvem de rigtige samarbejdspartnere vil være og ikke mindst hvilke kompetencer der er behov for at styrke hos bestyrelserne. Det kunne være tekniske kompetencer, men i lige så høj grad hvordan man laver en miljørigtig vedligeholdelsesplan, hvordan man kommunikerer bæredygtige tiltag til resten af foreningen, hvordan man laver grønt udbudsmaterialer, hvor man finder “grøn” finansiering og mange andre relevante temaer.

Vil du være bestyrelsens grønne supermand/kvinde?
Vi søger bestyrelsesmedlemmer fra specielt andelsboligforeninger, som vi kan teste ideer og tiltag af på. Hvis du vil stille op til en snak, vil vi til gengæld gøre dig klogere på de mange muligheder der er inden for bæredygtig renovering. Hvordan I kan få en bedre økonomi, indeklima og meget mere, samtidig med at I gør en forskel for miljø og klima. Er du interesseret så kontakt mig på kr@kaarerasmussen.com

Er andelsboligsegmentet interessant for jer som virksomhed?
Brdr. Lauridsen har afsat et ganske pænt beløb til ovennævnte rapport og kravspecifikation, men når den er færdig er planen at udvikle selve kompetenceudviklingsportalen. Og ambitionsniveauet er højt. Derfor leder vi efter partnere og/eller samarbejdspartnere som kan medfinansiere og/eller bibringe relevante kompetencer. Det kunne være finansieringsinstitutter for hvem andelsboligforeninger og andelsboligejere er et interesant segment. Det kunne også være større spillere inden for byggeriet eller virksomheder med stærke kompetencer inden for e-læring. Det kunne såmænd også være offentlige spillere som har interesse i, at andelsboligsegmentet bliver en aktiv spiller for at nå 2030-målet om en 70% CO2-reduktion.

Jeg har selv en kommerciel baggrund som marketingchef og -konsulent, er medejer af e-commercebureau, men arbejder i dag full time med opgaver relaterende til bæredygtighed og grøn omstilling som selvstændig konsulent. Udover Brdr. Lauridsen tæller mine kunder bl.a. Frederikssund Erhverv, hvor jeg to dage ugentligt hjælper medlemsvirksomhederne med at komme godt i gang med den grønne omstilling eller tage næste skridt. Udannelsesmæssigt har jeg en bachelor i business administration og mastergrader inden for bl.a. IT & læring, derudover er jeg i gang med at færdiggøre Miljøteknologiuddannelsen med fokus på miljøledelse. Så med Brdr. Lauridsens kompetencer inden for bæredygtig ejendomsrenovering mener vi selv at de der vil med på rejsen får en god (sparrings)partner.

Skriv til mig på kr@kaarerasmussen.com hvis I er interesserede i en uforpligtende snak.