Kom “nemt” i gang med Grøn omstilling

Skal I som virksomhed i gang med grøn omstilling, er der rigtig mange steder at søge inspiration. Et godt sted at starte er på Virksomhedensguiden.dk. I nedenstående giver jeg en kort anmeldelse af guidens ”Grøn og bæredygtig virksomhed” og hvor jeg mener I med fordel kan starte. Da mit speciale både er bæredygtighed OG marketing, er udgangspunktet de tre faser: 1) etablér troværdighed; 2) formuler kommunikationsplatform; 3) eksekver markedsføringstiltag. Det ligger dig selvfølgelig frit for at stoppe ved Fase 2.

Nemt i gang med grøn omstilling
Nemt i gang med grøn omstilling

Hvorfor Grøn omstilling?

Læser du dette, har du nok allerede selv besvaret det spørgsmål. På guidens 4 grunde til at satse på grøn omstilling, kan du dog blive yderligere bekræftet. Grøn omstilling – implementeret på rette måde – er et godt mix af:
1. Besparelser på energi, affald mm. til glæde for både for både virksomhedens økonomi og miljøet.
2. Imødekommelse af kunders forventninger til jeres klimaaftryk og miljøvenlige produkter.
3. Adgang til nye kundesegmenter og markeder (fx gennem innovation).
4. At være på forkant med kommende regulativer o.lign. fra staten og EU.

FASE 1. Etablér troværdighed

Med kompetencer på miljøledelse og markedsføring er min klare holdning, at først etablerer I troværdigheden som en bæredygtig partner, derefter kan I påbegynde marketingindsatsen. Det er walk the talk, og sikring af at det I sælger, rent faktisk er bæredygtigt. Greenwashing nej tak, det er skidt for miljøet og vil i de fleste tilfælde også være skidt for forretningen.

Det meste af Virksomhedsguidens råd ligger inden for netop Fase 1. Jeg beskriver dem blot kort her, og så kan I grave dybere på Virksomhedsguiden.

5 nemme skridt til en grønnere virksomhed
Afsnittet beskriver 5 veje til at mindske klimaaftrykket og er relevant både for service- og produktionsvirksomheder – mange af tiltagene kan man også tage til sig i den private husholdning. De 5 skridt er:

1. Skab gode energivaner
2. Skab grønnere medarbejderadfærd
3. Kortlæg og følg dit energiforbrug
4. Sænk dit energiforbrug
5. Forbedr, minimér og genbrug ressourcer

Når Virksomhedsguiden skriver ”nemme skridt” tør jeg godt sige, at det er en mild overdrivelse. Hvis de 5 skridt skal fremstå troværdige, skal virksomheden starte med at skabe et miljøoverblik. Det vil man typisk gøre gennem et miljøregnskab, hvor man kan sammenligne resultaterne over tid med fastsatte mål og KPI’er. Hvordan skal man ellers vide, om man har skabt en succes? Starten på denne proces er at afsætte menneskelige ressourcer til at komme igang. Derudover vil jeg anbefale at man får lavet et roadmap, som viser hvad man vil fokusere på og hvad de overordnede mål er. At det skal være forankret i topledelsen er en no-brainer. Til alt held, kan flere og flere topledere se, at det er den rette vej at gå. Også kommercielt.

Under denne fase hører også Virksomhedsguidens punkter Effektivisér din virksomheds energiforbrug, Energioptimér din bygning, Reducér spild af materialer,  Brug miljømærker og Kom godt fra start med en cirkulær forretningsmodel.
Flere af ovenstående er omfattende projekter i sig selv. Mit gennemgående mantra er identificér og prioritér fokusområder. Med mindre I har afsat mange ressourcer, kan man bare ikke det hele på én gang. Worst case risikerer virksomheden at gå død i projektet, som er blevet til projekterne, og det vinder ingen på, hverken virksomhed, forbrugere eller miljø. Derfor, få lavet et ambitiøst, men realistisk roadmap. Brug evt. SMART goals-tilgangen (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound).

I forhold til miljømærker og certificeringer er det værd at vide, at de typisk repræsenterer nogle standarder, at rigtig mange forbrugere ikke kender indholdet af mærkerne, samt at det ofte er ressourcekrævende at få og disse mærker og certificeringer. Jeg råder ikke til, at man ikke skal få dem, blot at man igen får identificeret og prioriteret sine fokusområder. Mærkning kunne fx være et mål i år 2 på jeres roadmap, hvis det er for stor en mundfuld til at starte med. Apropos stor mundfuld er cirkulær forretningsmodel eller ikke noget der sker over night – men det er en god ide at forholde sig til og få inspiration (måske visioner) af, også i starten af rejsen. 

FASE 2. Formulér kommunikationsplatform

Med kommunikationsplatform mener jeg ikke system, men retningslinjer og guides for hvad, hvor, hvordan og hvornår I vil kommunikere.
Virksomhedsguiden griber det lidt anderledes an, men stadig relevant – ”relevans” som jo altid bør være udgangspunktet for kommunikation og markedsføring.
I guidens Kommunikér din grønne og bæredygtige indsats, beskrives bl.a. ”7 gode råd til kommunikation af din grønne og bæredygtige indsats”:

  • Vær åben og ærlig 
  • Fokusér på konkrete resultater
  • Brug eksempler og historier
  • Skab relevans i en større sammenhæng
  • Mål effekten
  • Får andre til at støtte dit budskab
  • Deltag i relevante klimainitiativer 

Flere af punkterne er netop dem, jeg har påpeget i Fase 1 ”Etablér troværdighed”.

Under kommunikation nævnes også CSR-rapport, som jeg også mener er et godt værktøj – men til andet end kommunikation… Som en klog kvinde sagde i en podcast (i hvert fald noget i stil med): ”de eneste der læser CSR-rapporter er andre CSR-folk, studerende og investorer / investeringsanalytikere”. Det sidste er i øvrigt rigtig interessant og opløftende, fordi det viser det kommercielle aspekt i bærdygtighed. I min verden er det desværre langt hen ad vejen netop det kommercielle aspekt, som kommer til at løfte bærdygtighedsagendaen til et niveau, hvor vi for alvor ser en forskel.

FASE 3 Eksekver markedsføringstiltag

Fase 3 er langt hen ad vejen kreativitet og klassisk marketingplanlægning/eksekvering, som jeg ikke vil tage jeres tid med her. Se evt. min model her.
Virksomhedsguiden bruger heller ikke meget plads på denne del, dog fremhæver de, meget fornuftigt, under afsnittet om kommunikation, at man skal være ekstra opmærksom på regler og etik, når det kommer til markedsføring af bæredygtighed. Ellers er er man ude i greenwashing og på den måde slutter det ringen i denne temaartikel:
1. Etabler troværdighed
2. Formuler kommunikationspaltform
3. Eksekver markedsføring